Fotopolymer, torka plåtar

Fotopolymer – Skaparkraft

Vårens kurs i fotopolymer-tryck gick väldigt fort och det var full fart vid pressen. På bilden ovan torkas det plåtar! Flitiga kursdeltagare, från vänster till höger, Ulf UvestenJan-Erik Lindkvist och Ingrid Tengelin.

Vi började varje kväll med litet kaffe och en smörgås för att få litet extra energi och tillfälle att gå igenom litet teori.  Sedan handlade allt om praktik, fila plåtar, lägga på fotopolymer-film, ta fram originalfilm, belysa och framkalla, förbereda för tryck och så till slut den spännande tryckningen. Och nog kom det fram många fina tryck.

Eftersom tiden inte riktigt ville räcka till så blev det ett par extra tillfällen för de som ville göra flera tryck.

I höst blir det en ny fotopolymer-kurs på Skaraborgs konstgrafiska verkstad i Skövde.
Vi börjar då kvällarna blir mörka och man vill söka sig inomhus igen.

 

Tryck av Ingrid Tengelin

Tryck av Ingrid Tengelin. Ingrid utgick från fotografier. Men det behöver man inte göra, det går också bra att ha exempelvis en teckning eller akvarell som förlaga.

 

Ulf Uvesten betraktar fotopolymertryck

Ulf Uvesten betraktar sitt tryck av en Gravand.

 

Fotopolymertryck Ulla Taflin

Detta är ett exempel på tryck där Ulla Taflin utgått från en akvarell.